•  הערכה עצמית -שאלון VHI
  •  הערכה תפישתית GRBAS
  •  ניתוח אקוסטי ממוחשב
  •  מישוש הגרון ומניפולציה לרינגיאלית
  •  הערכת מנעד קולי