במרכז לרפואת קול מתבצעות בדיקות סטרובוסקופיה כחלק מהערכת מיתרי הקול והצרידות.

מהי בדיקת סטרובוסקופיה? מדוע היא חשובה?

מקור המילה סטרובוסקופיה מיוונית-  

סטרוב- תנועה מחזורית         סקופ- לראות

בדיקת מיתרי הקול באמצעות מכשיר סטרובוסקופיה מאפשרת חזיון ברטט המיתרים. דבר שאינו אפשרי בבדיקה אחרת של הגרון ומיתרי הקול.

כיוון שרטט המיתרים מהיר מאד כ 100 מעגלים בשנייה -Hz- בגבר ו 200 מעגלים בשנייה באישה, העין האנושית אינה מסוגלת לקלוט שינויים מהירים שכאלו ולא תבחין ברטט המיתרים המהיר.

בדיקת סטרובוסקופיה, מאפשרת זיהוי ואבחון של ממצאים עדינים על מיתרי הקול, צלקות על מיתרי הקול או ציסטות על מיתר הקול, נגעים על מיתרי הקול שללא בדיקת סטרובוסקופיה יתכן והיו נעלמים מעין הבודק.

מיתרי הקול נמצאים עמוק בגרון, מעבר לסחוס התריס, ולא ניתן לראותם בבדיקה רגילה של הפה והלוע, בדיקת מיתרי הקול בעבר בוצעה בעזרת מראה קטנה שהוחדרה לחלל הלוע ותוך כדי משיכת הלשון כלפי חוץ. כיום מקובל להיעזר במכשור אופטי (אנדוסקופ) בכדי לבדוק את הגרון ומיתרי הקול.

מכשיר הסטרובוסקופ מצויד במיקרופון המודד את התדירות הבסיסית של רטט המיתרים ובהתאם יוצר הבהוב של האור המוקרן על מיתרי הקול במהלך הבדיקה. על המסך מתקבלת תנועה מעגלית, איטית של רטט מיתרי הקול, כזו שעין אנושית מסוגלת לקלוט והבודק יכול לאבחן ממצאים עדינים על מיתרי הקול ולהתרשם מתקינות רטט מיתרי הקול

נגעים שונים כמו יבלות על מיתרי הקול, ציסטה על מיתר קול, פוליפ על מיתר קול, צלקת וגידול משפיעים על רטט המיתר על פי מיקומם לאורך ולעומק מיתר הקול.

בדיקת סטרובוסקופיה נחשבת ככלי הכרחי להערכה מיטבית של מיתרי הקול במקרים של הפרעות קול וצרידות.

בדיקת סטרובוסקופיה מתבצעת בעזרת מכשיר הנקרא אנדוסקופ. אלו סיבים אופטיים המחוברים למקור אור. קיימים שני סוגים של אנדוסקופים. האנדוסקופ הגמיש מוחדר (בעדינות) דרך האף ומתעגל כלפי הגרון באזור הלוע האפי. היתרון בשימוש באנדוסקופ גמיש הוא בכך שבמהלך הבדיקה הנבדק יכול להפיק קול ולדבר באופן רגיל וכך ניתן להתרשם מפעילות הגרון גם בזמן דיבור או שירה. האנדוסקופ הקשיח מוחדר דרך הפה תוך משיכת הלשון (בעדינות) החוצה. היתרון בשימוש באנדוסקופ קשיח הוא בכך שכמות האור וגודל האנדוסקופ מאפשרים תמונה ברורה ומוגדלת של המיתרים ופחות עיוות אופטי של התמונה המתקבלת על המסך. כך ניתן לזהות נגעים עדינים על מיתרי הקול ולהתרשם בצורה מיטבית מתפקוד ורטט המיתרים.

במטופלים בעלי רפלקסים ערים החשים אי נוחות בזמן הבדיקה ניתן להוסיף חומר אלחוש לפה או לאף. חומר האלחוש משפיע למשך כ 10 דקות ולאחר מכן השפעתו מתפוגגת. במשך זמן זה ניתן לבצע את בדיקת הסטרובוסקופיה מבלי שהדבר יגרום לאי נוחות למטופל.

בדיקת סטרובוסקופיה היא חלק מהערכת הקול הבסיסית, במיוחד לבחינת תוצאות של ניתוח במיתרי הקול או של שיטות טיפול חדשות בהפרעות קול כפי שהומלץ על ידי ועדה של האיגוד הלרינגולוגי האירופאי.

A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especially for investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new assessment techniques. Guideline elaborated by the Committee on Phoniatrics of the European Laryngological Society (ELS).

בהתאם להמלצות הועדה נקבעו מספר קריטריונים אליהם מתייחס הבודק בעת תיאור רטט מיתרי הקול בבדיקת סטרובוסקופיה. לדוגמה הערכה של האמפליטודה והסימטריה של הרטט בהשוואה של מיתר אחד למשנהו.